Hur fungerar TV-n?

Det finns möjlighet att välja mellan åtskilliga nordiska kanaler. En liten vägledning följer här.

  • Slå på strömmen på TV-n genom att trycka på översta lilla knappen på TV-ns högra sida.
  • Använd endast den lilla fjärrkontrollen för att välja kanaler och reglera ljud o.dyl
  • De svenska kanalerna ligger på kanalplats från 201 och uppåt. Detta kan förändras över tid.
  • Ibland trasslar dekodern. Slå då av och på strömmen med den svarta grenkontakten som ligger till vänster om TV-n. Invänta att "LOADING" slocknar. Därefter är det 2-3 tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att komma i rätt läge.
  • OK-knappen är även bra om du vill se hela kanalutbudet. 
  • Du behöver aldrig röra dekodern.

När du lämnar lägenheten, slå av strömmen med översta knappen på TV-ns högra sidan. Lämna den inte i stand-by läge.